اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
مصوب جلسات ۳۲۲ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۲ ، ۷۲/۱۱/۱۹ و ۷۲/۱۲/۳

مقدمه
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌ العالی) مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاه‌ها (موضوع مصوبه شماره ۱۳۶۸/ دش مورخ ۶۹/۶/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های آن) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها” با این اهداف، وظایف و سازمان تشکیل می‌شود:
ماده ۱ ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها که در این اساسنامه اختصارا نهاد نمایندگی نامیده می‌شود نهادی است که زیر نظر معظم‌ له در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظائف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.

ماده ۲ ـ اهداف:
۱ ـ توسعه و تعمیق آگاهی‌ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش‌های اسلامی.
۲ ـ ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان.
۳ ـ رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه.
۴ ـ حمایت و هدایت فکری تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی.
۵ ـ حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی.
۶ ـ مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خود باوری و استقلال فکری.
۷ ـ تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

ماده ۳ ـ وظایف:
۱ ـ تبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
۲ ـ انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.
۳ ـ اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل برگزاری گردهمایی‌ها و نشست‌های تخصصی، جلسات پاسخ به سوالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیت‌های فوق برنامه و مانند آن.
۴ ـ حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسایل شرعی.
۵ ـ هدایت تشکلها و نهادها و حرکت‌های اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت‌های اسلامی در دانشگاه.
۶ ـ مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایش‌های فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعف‌ها و نارسایی‌ها برای دستیابی به راه‌حلهای مناسب.
۷ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه‌ها.
۸ ـ همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
۹ ـ گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارایه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
۱۰ ـ تایید رییس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رییس دانشگاه.
۱۱ ـ نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزش‌های انقلاب در امور اداره دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاه‌های دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.
۱۲ ـ بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی.
۱۳ ـ حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
۱۴ ـ اعلام نظر کتبی درباره خلاف‌های بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزش‌ها ودیدگاه‌های دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد، به مسئولان ذیربط، برای اصلاح.
تبصره ۱: درمواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسئول نهاد در یکی از شوراها، هیات‌ها یا کمیته‌های وزارتخانه‌، دانشگاه یا دانشکده داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره ۲: به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده، صورت جلسات شوراها و هیات‌ها و کمیته‌های تبصره ۱ به اطلاع مسئول نهاد می‌رسد.
تبصره ۳: مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد بررسی و اقدام لازم کتبا به رییس یا مسئولان دانشگاه یا مرکز آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موفقیت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احاله می‌شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود.
۱۵ ـ عضویت نماینده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ریزی و نماینده‌ای در هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگانی در هیات‌های عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این چهار نماینده به پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.

ماده ۴ ـ ارکان نهاد نمایندگی عبارتند از:
۱ ـ شورای نمایندگان مقام معظم رهبری.
۲ ـ ریاست نهاد.
۳ ـ دفاتر نمایندگان در دانشگاه‌ها.
ماده ۵ ـ شورای نمایندگان مقام معظم رهبری عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می‌کنند.
ماده ۶ ـ رییس نهاد برترین مسئول اجرائی نهاد است و با پیشنهاد شورای نمایندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت ۳ سال تعیین می‌شود.
ماده ۷ ـ مسئول دفتر نمایندگی در دانشگاه مسئولیت اداره دفتر و اجرای وظایف نهاد در حیطه دانشگاه را بر عهده دارد و زیر نظر رئیس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی وی فعالیت می‌کند.
ماده ۸ ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگی در دانشگاه‌ها پس از مشورت با رییس دانشگاه به پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای نمایندگان و حکم رییس شورا صورت می‌گیرد.

ماده ۹ ـ وظایف شورای نمایندگان:
۱ ـ تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف قسمت‌ها.
۲ ـ پیشنهاد رئیس نهاد به مقام معظم رهبری.
۳ ـ تصویب برنامه و تهیه و تنظیم بودجه و ترازنامه سالانه و ارایه آن برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح.
۴ ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نمایندگان و عملکرد نهاد.
۵ ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگان در دانشگاه با امضای رییس شورای نمایندگان پس از پیشنهاد رییس نهاد و مشورت با رییس دانشگاه.
۶ ـ تصویب تشکیلات دفاتر نمایندگی و محدوده وظایف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات رئیس نهاد:
۱ ـ اداره کلیه امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.
۲ ـ اجرای مصوبات شورای نمایندگان.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و واحدها و فعالیت‌های جاری نهاد در دانشگاه‌ها و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی.
۴ ـ پیشنهاد برنامه محتوایی و طرح‌های اجرایی برای تصویب در شورای نمایندگان.
۵ ـ تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمایندگی در دانشگاه‌ها برای انجام وظایف محول.
۶ ـ پیشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاه‌ها پس از مشورت با رییس دانشگاه در هر مورد به شورای نمایندگان برای صدور حکم.
۷ ـ تهیة سیاستها، خط مشی‌ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف قسمت‌ها و ارایه به شورای نمایندگان برای تصویب.
۸ ـ تهیه و تدوین برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارایه به شورا.
۹ ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهاد.
۱۰ ـ تشکیل شورایی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسی طرح‌ها و برنامه‌های محتوایی نهاد.
۱۱ ـ جذب و تربیت فضلای روحانی برای تصدی مسئولیت‌ها در نهاد نمایندگی.
تبصره: با تصویب شورای نمایندگان، رییس نهاد می‌تواند برخی از وظایف دفاتر نمایندگی را به طور متمرکز اجرا کند.
ماده ۱۱ ـ هیأت رییسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمایندگی نسبت به هرگونه پشتیبانی و تأمین نیازهای دفتر اعم از نیروی انسانی و فضا و تجهیزات در چهارچوب امکانات دانشگاه، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند.
ماده ۱۲ ـ بودجه نهاد همه ساله در ردیف مستقل در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌‌شود و دفتر نمایندگی می‌تواند علاوه بر اعتباراتی که از نهاد نمایندگی دریافت می‌کند، از بودجه‌ای که در ردیف راجع به مسایل فرهنگی، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور می‌شود استفاده کند.
تبصره: اجرای این اساسنامه برای دانشگاه‌های غیردولتی موکول به تهیه متمم جداگانه‌ای برای این قبیل مؤسسات و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
مادة ۱۳ ـ این اساسنامه که در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۷۲/۱۲/۳ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است بند ۱۵ ماده ۳ آن در جلسه ۳۷۴ مورخ ۲۵/۲/۷۵ تکمیل شد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه، گزارش مورد نظر را جهت نمایش انتخاب نمایید.