کارگاه آموزشی ائمه جماعات دامنشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع "روانشناسی در تبلیغ"

 کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع روانشناسی در تبلیغ

با همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع "روانشناسی در تبلیغ" با محوریت رشد و ارتقاء سطح مهارتی اساتید در مواجه با مسائل و افکار مختلف در امر تبلیغ با تدریس و سخنرانی دکتر حبیب اله خزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۶ دی ماه ۱۴۰۱ در سالن جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع "روانشناسی در تبلیغ" با محوریت رشد و ارتقاء سطح مهارتی اساتید در مواجه با مسائل و افکار مختلف در امر تبلیغ با تدریس و سخنرانی دکتر حبیب اله خزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۶ دی ماه ۱۴۰۱ در سالن جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد.

در این نشست دکتر خزایی انواع تبلیغ را از نظر معانی و واژگانی از منظر روانشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.ایشان در ادامه سخنان خود به خصوصیات افراد اشاره نموده و خاطر نشان کردند که افراد در مواجهه با مسائل مختلف دیدگاه ها، نظریات، افکار و برخوردهای مختلفی داشته و یکسان نیستند، و گاها ممکن است در گیر بیماری های روحی و روانی باشند.لذا در برخورد و تعامل با این افراد در امر تبلیغ باید بتوانیم رفتاری متفاوت و متناسب با آنها داشته باشیم.

این کارگاه با حضور همه ائمه جماعات مراکز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، و برخی از ائمه جماعات مراکز دانشگاه رازی و همچنین سرپرست و معاون دفتر نهاد همراه بود.

پایان خبر//

 

تصاویر

کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع روانشناسی در تبلیغ کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع روانشناسی در تبلیغ کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع روانشناسی در تبلیغ کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع روانشناسی در تبلیغ کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با موضوع روانشناسی در تبلیغ

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *