نشست دانش افزایی اساتید دانشگاه با موضوع دعوت به زیبایی ها (امر به معروف و نهی از منکر) در سالن جلسات نهاد برگزار شد

 نشست معرفتی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نشست معرفتی اساتید با موضوع دعوت به زیبایی ها ( امر به معروف و نهی از منکر) با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر توانایی در روز دوشنبه مورخ 14 بهمن ماه در سالن جلسات نهاد برگزار شد.

نشست معرفتی  اساتید با موضوع دعوت به زیبایی ها ( امر به معروف و نهی از منکر) با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر توانایی در روز دوشنبه مورخ 14 بهمن ماه در سالن جلسات نهاد برگزار شد.

در این نشست دکتر توانایی محوریت نشست را بر افزایش روحیه امر به معروف و نهی از منکر قرار داده  و ایشان علت کم توجهی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر را ترس افراد از بیان این موضوع عنوان کردند.

در ادامه راهکار های سبک زندگی درست در جامعه و خانواده و همچنین مدیریت رفتار با اطرافیان و چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفت.

امیرحسین حدادی
تهیه کننده:

امیرحسین حدادی

تصاویر

نشست معرفتی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشست معرفتی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشست معرفتی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشست معرفتی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه