بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه

 بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه

در شامگاه روز شنبه مورخ 7 خرداد ماه 1401 حجت الاسلام و المسلمین محبی مسئول نهاد نمایندگی مقام مظم رهبری، دکتر غلامی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به صورت سرزده از خوابگاه دانشجویی شهید مفتح دانشگاه بازدید نمودند.

در شامگاه روز شنبه مورخ 7 خرداد ماه 1401 حجت الاسلام و المسلمین محبی مسئول نهاد نمایندگی مقام مظم رهبری و دکتر غلامی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به صورت سرزده از خوابگاه دانشجویی شهید مفتح دانشگاه بازدید نمودند.

به موجب این بازدید و طی نشستی صمیمی، ایشان در خصوص رفع مشکلات دانشجویان خصوصا مشکلات رفاهی، به دیدار و گفت و گو با دانشجویان ساکن در خوابگاه پرداختند.

تصاویر

بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه بازدید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی دانشگاه از خوابگاه شهید مفتح دانشگاه

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *